O nás

Sme moderná a dynamická dopravno-špedičná spoločnosť. Zabezpečujeme prepravu tovarov vlastnými vozidlami, ale aj vozidlami našich zmluvných partnerov. Spolupracujeme iba so zmluvnými a overenými dopravcami, s ktorými sme v neustálom kontakte, takže Vás vieme 24 hodín denne informovať o polohe vozidla, o presnom čase nakládky a vykládky a to nám zabezpečuje operatívne riešenie prípadných
zmien. Máme k dispozícii chladiace a mraziace návesy a malotonážne vozidlá a zabezpečujeme prepravy celovozových i kusových zásielok, zásielok nebezpečného tovaru (podľa ADR) a nadrozmerných zásielok.

V našej spoločnosti nepoznáme ohraničenú pracovnú dobu, flexibilne a rýchlo reagujeme na požiadavky našich zákazníkov a to 24 hodín denne. Promptne riešime nečakané zmeny situácie bezprostredne pred aj počas prepravy. Ponúkame Vám celoeurópske pokrytie pre komplexné uspokojenie vašich prepravných potrieb s využitím celej alebo čiastočnej kapacity vozidla.

Kompletný servis v oblasti zabezpečenia špedičných a zasielateľských služieb na vysokej úrovni je pre nás samozrejmosťou.

Naší partneri

O nás

Sme moderná a dynamická dopravno-špedičná spoločnosť. Zabezpečujeme prepravu tovarov vlastnými vozidlami, ale aj vozidlami našich zmluvných partnerov. V našej spoločnosti nepoznáme ohraničenú pracovnú dobu, flexibilne a rýchlo reagujeme na požiadavky našich zákazníkov a to 24 hodín denne.